Some Of The Recent News

Technologie úpravy vody

1. KŘEMELINOVÁ FILTRACE VODY 

Používáme nejpokročilejší technologii filtrace vody s účinností 1µm. Jedná se o tzv. náplavové DE filtry plněné křemelinou s 20x vyšší účinností filtrace oproti pískovým filtrům. Křemelina je sypká hornina tvořená z fosilních schránek prvohorních rozsivek. Jedná se o materiál s extrémní filtrační plochou, neboť mikroskopické schránky fosilních rozsivek jsou vysoce porézní. Jako filtrační médium se používá zejména v potravinářství.  Křemelina mimo jiné absorbuje z vody bakterie, spory hub a plísní, prvoky, některé viry, pesticidy, polychlorované bifenyly, aromatické uhlovodíky i olejovité substance a těžké kovy. Voda filtrovaná s pomocí křemeliny tak nevyžaduje použití flokuantu (vločkovače), což je v případě pískové filtrace síran hlinitý. Tím se snižuje chemizace bazénové vody. DE křemelinové filtry tak nejen vodu mechanicky čistí, ale i vytěsňují výše uvedené látky absorbcí, čehož pískové filtry nejsou schopny. V okamžiku, kdy je křemelina nasycena a zvýší se hydraulický odpor filtru, je z filtru odstraněna a je naplavena nová křemelina. Naše filtrační DE jednotky jsou dovezeny z USA a mají špičkový filtrační výkon 34m3/h. 

2. STŘEDOTLAKÁ UV LAMPA

Voda vyfiltrovaná křemelinou je vystavena v nerezovém UV reaktoru širokospektrálnímu středotlakému UV zdroji 400W s energií 60 mJ/cm2. Při této energii polychromatického záření v rozsahu vlnových délek 200 – 400 nm dochází, oproti běžným nízkotlakým UV  lampám (254 nm), k nevratnému poškození DNA i RNA. Zničení buněčných membrán a rozbití enzymů bakterií, virů, spór a cyst, což je zárukou toho, že reaktivace ozářených mikroorganismů není možná. Energie záření středotlakého  UV zdroje rovněž rozbijí chloraminy a zpětně tak do vody uvolňuje volný chlor, který slouží jako reziduální přípravek.

3. CHLORACE

Proč nepoužíváme v bazénu slanou vodu?

Je tomu tak proto, protože v mírně slané vodě, která se v bazénech občas používá, nelze průběžně udržet dostatečnou mikrobiologickou kvalitu vody.

Proč?

Prvním důvodem je fakt, že mírně slaná voda svojí chemickou povahou odpovídá fyziologickému roztoku a je tudíž pro samovolnou kultivaci mikroorganismů ideálním prostředím.

Druhým důvodem je fakt, že u slané bazénové vody se neprovádí chlorace přesným dávkováním daného množství chlornanu sodného, ale elektrolýzou slané bazénové vody. Vzhledem k tomu lze obsah elektrolýzou uvolněného chloru ve slanovodním bazénu pouze empiricky odhadnout (o což se snaží procesor solonizační jednotky), ale nikoliv přesně regulovat. Do elektrolytického procesu totiž vstupuje příliš proměnných, které ve výsledku ovlivňují množství uvolněného chloru. Nadto se ve slané vodě snadněji tvoří shluky mikroorganismů, které následně snadněji odolávají jak chemické, tak fyzikální sterilizaci.

Toto je důvodem proč vodu nesolíme a chlor, jakožto nejúčinnější reziduální přípravek dávkujeme přesně na spodní hranici hygienické normy. Ono totiž nestačí jen vodu kvalitně vyfiltrovat a sterilizovat UV lampou. Je zároveň nutné zajistit, aby po dobu co se voda zdržuje v bazénu, než doteče zpět do filtrační jednotky, byla ošetřena tak, že nejrůznější mikroorganismy, které se do vady uvolní z návštěvníků bazénu, budou mít maximálně ztížené podmínky pro svůj růst a případnou změnu hostitele. A to bohužel mírně slaná voda  zcela zajistit nemůže.

4. BAZÉN

Vana bazénu má rozměry 10 x 5 m a hloubku 1,42m. Vstup do bazénu je 1.3m širokým, pohodlným schodištěm, které umožňuje bezproblémový přístup matek s dětmi. Dno bazénu je rovné, hloubka je zvolena tak, aby bylo možné nejen plavat s malými dětmi, ale zároveň bazén využívat i pro výcvik pokročilejších plavců. Po celém obvodu bazénu je přelivový žlábek. U schodiště a po obvodu bazénové galerie je pohodlný přelivový žlábek finského typu – 15 cm široký okraj přelivové hrany se sklonem 10 stupňů od přelivové mřížky směrem do bazénové vany. Ten se vyznačuje pohodlným nástupem do bazénu z hrany bazénové vany. 

Teplota bazénu se udržuje na teplotě 31-32oC

Rychlost cirkulace celého obsahu vody v bazénu je 2,7 hodiny.

5. PROHŘÍVACÍ VÍŘIVÁ VANA

Prohřívací vířivá vana má rozměr 1,9 x 1,9m Její hloubka kolísá od 45cm do 1 metru. Je opatřena přístupovým schodištěm a obvodovou sedací lavicí. Prohřívací vana je přilehlá k tělesu bazénu. Po obvodu je opatřena hlubokým přelivovým žlábkem německého typu. Má samostatný okruh DE filtrace a úpravy vody.

Teplota prohřívací vany se udržuje na teplotě 38oC

Rychlost cirkulace celého obsahu vody v prohřívací vaně je 12 minut.

6. SPRCHY

Pánské i dámské sprchy jsou vybaveny 2x hlavovou sprchou a 1x hadicovou ruční sprchou. Sprchy jsou automatické s kapacitním spínačem seřízeným na 15 sekundový impuls s možností libovolného počtu sepnutí. V Provozním režimu je sprchový okruh vody cirkulován s teplotou 40 oC. Po ukončení provozní doby bazénu je teplá voda ve sprchovém okruhu nahrazena studenou vodou a poté je cirkulace vypnuta. Důvodem je kromě úspory energie i skutečnost, že studená voda zamezuje případnému růstu Legionelly v potrubí. Jednou za týden, je v rámci sanitace sprchového okruhu zvýšena teplota cirkulované vody po dobu 10 minut na 60 oC a takto ohřátou vodou jsou propláchnuty i sprchové hlavice. Důvodem je skutečnost, že voda o teplotě vyšší 56oC usmrtí převážnou část bakterií, včetně nebezpečné Legionelly, řádově během desítek sekund.

V součtu jsou tyto pokrokové technologie úpravy bazénové vody sice investičně velice nákladné, nicméně zaručují tu nejvyšší možnou kvalitu bazénové vody pro vaše malé plavce.

Váš plavecký klub Puleček