.

Plavání starších dětí

Kurzy plavání dětí od 4 let probíhají v malých skupinkách 6-ti dětí pod vedením Plavání starších dětí kopiezkušeného instruktora s licencí. Děti se již seznamují se  základními plaveckými dovednostmi a různými plaveckými styly. Orientujeme se na výuku sportovních plaveckých způsobů, i když nám třeba v životě o plavecký sport vůbec nepůjde a chceme plavání provozovat jen rekreačně nebo pro zdraví. Malá skupina dětí v kurzu umožňuje individuální přístup a vysokou efektivitu výuky.

Délka jedné lekce je 45 minut.

CO SE DĚTI NAUČÍ?IMG_2861

Aby byly kurzy pro všechny efektivní, jsou děti jsou rozděleny do skupin dle níže uvedených úrovní, z nichž každá výukou navazuje na dosud nabyté schopnosti: 

NEPLAVEC: splývání, prsové ruce, kraulové nohy, skoky, potápění, plavání na zádech s destičkou. Starší, školou povinné neplavce zařazujeme do speciálního kurzu, kde se nejprve naučí základy a následně jsou přeřazeni k vrstevníkům do běžného kurzu. Naučíme tak postupně plavat a potápět se i starší děti které se bojí vody.

POLOPLAVEC: prsové ruce i nohy, souhru, plavecký způsob znak, plavání bez pomůcky, šipku.

PLAVEC: vytrvalost – prsa, zdokonalování – znak, kraul, skoky do vody – šipku, kotoul, plavání pod vodou.

POKROČILÍ PLAVCI: Tito plavci si správně upevní techniku tří plaveckých stylů včetně kotoulových obrátek na konci bazénu. Jejich plavecké hodiny jsou rozšířeny o potápěčské ABC (vyrovnávání tlaků, správné užití masky, šnorchlování a orientace pod vodou včetně výuky práce s potápěčským dýchacím přístrojem). Dítě si osvojí základní dovednosti při potápění na nádech a naučí se vyrovnávat vztlak s pomocí kompenzátoru.

Tlačítko online přihláška      

    • Kurz – Pondělí II. pololetí 23/24 : 5.2.2024-24.6.2024: 20 lekcí, cena jedné lekce: 420,-Kč – celková cena 8400,-Kč
    • Kurz – Úterý    II. pololetí 23/24 : 6.2.2024-25.6.2024: 21 lekcí, cena jedné lekce:  420,-Kč – celková cena 8820,-Kč
    • Kurz – Středa   II. pololetí 23/24 : 7.2.2024-26.6.2024: 19 lekcí, cena jedné lekce: 420,-Kč – celková cena 7980,-Kč
    • Kurz – Čtvrtek II. pololetí 23/24 : 8.2.2024-27.6.2024: 20 lekcí, cena jedné lekce: 420,-Kč – celková cena 8400,-Kč
    • Kurz – Pátek    II. pololetí 23/24 : 9.2.2024-28.6.2024: 20 lekcí, cena jedné lekce: 420,-Kč – celková cena 8400,-Kč

 – Sourozenecká sleva 500,-Kč na kurz mladšího ze sourozenců.

– Třetí sourozenec plave zdarma – u předchozích dvou se v tomto případě sourozenecká sleva neuplatňuje. Třetí sourozenec, který plave zdarma, nemůže uplatňovat náhrady za své nevychozené lekce. (Lze mu převést náhrady od sourozenců.)

 – Cena jednorázově hrazené lekce : 460,-Kč

 – Přihlášení je možné i v průběhu kurzu. (Sourozenecká sleva se poměrově přepočítá.)

– Pravidla pro uplatnění náhrad naleznete v sekci „podmínky a pokyny“, případně v provozním řádu.

 Zkušební lekce je zdarma.

(Pokud se po zkušební lekci rozhodnete neplavat, neplatíte nic. Pokud v plavání pokračujete, stává se zkušební lekce součástí kurzovného.)

 

Tlačítko online přihláška