Some Of The Recent News

Plavání a jiné aktivity pro školy a školky

Pro 1. pololetí školního roku 2020/21 nabízíme program ušitý na míru pro mateřské školky.

Čas trávený ve školce znamená pro děti první velký krok k osamostatňování. V tomto věku jsou děti zároveň otevřené získávání nových dovedností formou hry, toho využíváme v našich plaveckých a sportovních kurzech, kde si děti přirozenou a hravou formou zamilují pohyb, zlepšují tělesnou kondici, posilují imunitu a v neposlední řadě se celou dobu báječně baví.

V letošním roce jsme pro školky připravili dva programy se sportovním zaměřením. Prvním jsou plavecké kurzy a druhým miniškolka sportu. Programy můžete využít jednotlivě nebo je možné je zkombinovat.

Prostory, ve kterých kurzy probíhají, jsou moderně zařízené a naleznete zde vše, co je potřeba pro bezpečný a příjemně strávený čas nejen pro děti, ale i pro pedagogický doprovod. Sportovních kurzů se nemusíte bát ani v zimních měsících, kdy mnoho rodičů a pedagogů má strach, že děti onemocní. Disponujeme vybavenou hernou, kde si děti po převlečení a vysušení mohou v klidu pohrát a zpětně se aklimatizovat. Tím tělo získá čas na přípravu pro přechod do venkovního prostředí.

Vzhledem k tomu, že plavecký výcvik probíhá, z důvodu udržení kvality výcviku, v počtu 6 – 7 dětí,  je věcí dohody a ceny jak vyplnit čas dětí, které neplavou. Lze zvolit a dohodnout tyto varianty :

a) 1. skupina plave a 2. skupina si hraje pod pedagogickým dozorem v herně. Následně se vystřídají.

b) 1. skupina plave a 2. skupina cvičí s instruktorem Pulečka v tělocvičně. Následně se vystřídají.

c) 1. skupina plave a 2. skupina má k dispozici přednáškovou učebnu s vybavením. Následně se vystřídají.

Kurzy plavání i cvičení lze organizovat jako jednorázové akce, nebo jako pololetní kurzy.

Tlačítko online přihláška

PLAVÁNÍ PRO DĚTI 4 až 6 let

Plavání dětí probíhá v malých skupinkách po 6 – 7 dětech pod vedením zkušeného instruktora s licencí. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku s ohledem na již nabyté dovednosti.

Začátečníci

V tomto kurzu se děti pod vedením zkušených instruktorů naučí základním plaveckým dovednostem, jako jsou splývání, správné dýchání do vody, kraulové nohy, poloha na zádech, skoky do vody, změny poloh ve vodě a další základní návyky, které jsou nezbytné pro následující zvládnutí plaveckých stylů.

Výuka plavání probíhá 45 minut 1 x týdně v bazénu s teplotou vody 310C. Po plavání se děti ohřejí v prohřívající vířivce s teplotou vody 380C.

Pokročilí

Do této skupiny jsou zařazeny děti, které již zvládly základní prvky vyučované v kurzu pro začátečníky. Nadále prohlubujeme již nabyté dovednosti, výrazně se věnujeme zádové poloze, která přechází v plavecký styl znak. Začínáme s výukou plaveckého stylu prsa.

Výuka plavání probíhá 45 minut 1 x týdně v bazénu s teplotou vody 310C. Po plavání se děti ohřejí v prohřívající vířivce s teplotou vody 380C.

CVIČENÍ DĚTÍ – MINIŠKOLKA SPORTU

Tento kurz je zaměřen především na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Děti se opět zábavnou formou seznámí s atletikou, gymnastikou, míčovými hrami i méně tradičními sporty. Dětem (a jejich rodičům) pomůže kurz v rozhodování při hledání sportu, kterému se budou chtít věnovat intenzivněji po nástupu do základní školy.

Mladší děti

Děti hravou, pestrou formou rozvíjí svoji obratnost, pohyblivost, sílu a všestrannost. V dětech pěstujeme návyk a potřebu pravidelného cvičení. Naučí se udělat kotoul, přeskakovat švédskou bednu, chytat míč, skákat přes švihadlo….

Starší děti

Určeno pro děti, které jsou již schopné delší čas udržet pozornost. Budeme se zabývat jednotlivými sporty podrobněji, vysvětlíme si jejich základní pravidla a hlavně si je vyzkoušíme.

NABÍDKA MIMOŠKOLKOVÝCH AKTIVIT 

IMG_4468

Kurzy angličtiny

Pohádkové spaní (hlídání dětí přes noc, pohádkové čtení).

Příměstské tábory

Oslavy narozenin

Víkendové plavání pro rodiny

Výtvarné dílny

Tématické akce (Heloween, Mikuláš, atp.)