.

Plavání dětí

Umět plavat ve smyslu zvládnout vodní prostředí je dovednost velmi užitečná. Základy pro ni můžeme začít budovat již v raném věku. Plavání zásobuje dítě dostatkem podnětů provokujících rozvoj nejen tělesných, ale i psychických funkcí. Děti získávají různorodé zkušenosti, rozvíjejí své poznání a komunikaci, osvojují si nové dovednosti.

Úvodní foto3

 

Pro rodiče je „plavání“možnost setkávat se s lidmi s podobnými radostmi i starostmi a sdílet s nimi nové společné zážitky. Důležité jsou i dovednosti, které mohou snížit riziko tonutí malého dítěte v situaci s náhlým kontaktem s vodou. Toto je zejména důležité v dnešní době, kdy mnoho rodin vlastní v domě či na zahradě otevřený plavecký bazén.

Smyslem „plavání“ může být také podněcování pomaleji se rozvíjejících dětí tak, aby i ony dosáhly optimálního rozvoje svých možností.

O plavání se oprávněně tvrdí, že jde o pohybovou aktivitu s největší zdravotní účinností. Celoživotně tak může sloužit jako významný prostředek podpory zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko online přihláška