.

Kompenzační cvičení pro děti a mládež

     Kompenzační cvičení pro děti a mládež,  jsou tělesná cvičení která mají za úkol  kompenzovat různé negativní vlivy působící na organismus např. jednostranné zatěžování vybranou sportovní disciplínou, které vede ke svalové dysbalanci a ta následně k špatnému držení těla a dalšímu fixování špatných pohybových stereotypů.

     Funkcí kompenzačních cvičení je prevence před těmito negativními vlivy a již vzniklá oslabení organismu podle možností napravovat.